Motion – 2015 / 24

År: 2015
Nummer: 24
Motionsställare: Mats Heinerud, hyresmedlem Rågen-Axet

SKB FAQ

SKB ekonomiska förening fyller snart 100 år. En förening som idag har en stabil grund och kan se framtiden an med tillförsikt. Detta har uppnåtts genom en öppen demokratisk medlemsprocess där medlem kan medverka både lokalt och i föreningens högsta bestämmande organ, föreningsstämman.

 

SKB är en mycket attraktiv förening på Stockholms nuvarande bostadsmarknad. Många medlemmar har valt att ställa sig i kö och hoppas få en lägenhet i SKB.

Ingenting är så bra att det inte kan förbättras. Föreningens funktion och utifrån vilka regler är inte helt enkelt för en icke påläst att begripa. Ex vis: Vad som gäller vid medlemsansökan, lägenhetsbyte mm.

 

Jag vill se att SKB förenklar för både nuvarande medlemmar, förvaltning, utomstående intressenter m fl.

 

Ett bra sätt att visa på hur föreningen fungerar för alla och envar är att påbörja byggandet av FAQ på hemsidan. Med detta kan intresserade på egen hand söka fakta och få svar via FAQ.

 

I ett framtida FAQ visar föreningen via profileringen upp hur SKB vill visa sig. Ett fönster mot medlemmar och dom som inte blivit medlemmar än. Ett bra fönster att visa SKB.

 

FAQ kommer även att visa vilken information som söks mest. Via detta kan föreningen se möjligheter till framtida förbättringar.

 

Och ett FAQ blir ett instrument som att visar att SKB välkomnar alla som vill vara med.

 

 

Jag yrkar på att:

SKB påbörjar bygget av ett FAQ

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Under 2014 och 2015 omarbetas www.skb.org med planerad lansering årsskiftet 2015/2016. I projektet ingår att vidareutveckla och förbättra avdelningen ”Frågor & svar” som idag, något felplacerad, återfinns under rubriken ”Sök bostad”.

 

Motionären efterfrågar en ”FAQ” (Frequently Asked Questions). Eftersom dagens motsvarighet på SKBs hemsida kallas ”Frågor & svar” kommer denna benämning att användas även fortsättningsvis. Detta beslut förstärks av att termen Frågor & svar numera är vedertagen och ofta används på svenska sajter istället för FAQ

 

I vidareutvecklingen av dagens Frågor & svar gör SKB en sammanställning av vanliga frågor som inkommer till skb@skb.org och SKBs växel samt till SKBs personal. Parallellt med detta undersöks även statistik från www.skb.org. I statistiken kan till exempel utläsas antal besökare på respektive sida, vilka vägar besökarna tar för att finna information och vilka sidor som besöks/inte besöks. Även detta ger ett bra underlag till såväl framtida menyer och rubriksättning på hemsidan som till innehållet i Frågor & svar.

 

Idag surfar allt fler genom att använda olika sökfunktioner på webben för att hitta det man söker. Sökfunktion på SKBs nya hemsida har därför en mycket hög prioritet så att besökaren lättare och snabbare än idag ska hitta vad hon/han söker.

 

En annan viktig del i SKBs omarbetning av hemsidan är en översyn av samtliga texter. Tillsammans med de samlade insatserna ovan ska förhoppningsvis föreningens funktioner och regler både hittas lättare och även förklaras på ett enklare sätt.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  anse motionen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.