Motion – 2013 / 2

År: 2013
Nummer: 2
Motionsställare: Per-Gunnar Widebäck, hyresmedlem Gröndal

Hur går byten till i SKB, vilka får byta lägenhet, går det att byta lägenhet?

Var finns dessa regler, okända för oss och för de SKB medlemmar vi talat med dokumenterade? Stadgarna från 2011 saknar dessa regler. Det är nödvändigt att medlemmar och SKB:s personal utgår från samma regler. Vi är inte ensamma om att vilja byta lägenhet, i vecka fem önskade 284 medlemmar byta lägenhet.

Informationen inför byte på SKB:s hemsida säger detta: ”När du har hittat en bytespartner kontakta SKB. SKB kan även säja nej till medlemmen som kan erhålla en likvärdig lägenhet via sin turordning.”

Vi anser att ovanstående inte är en regel, utan uttrycker ett undantag från regeln att lägenhetsbyten sker kontinuerligt.

 

Vi har ansökt om byte från vår femma i Gröndal till en trea i Maltet i Hammarby Sjöstad. Vi är bortåt 75 år och vill ha mindre bostadsyta, närmare till lokaltrafik och till att få hjälp vid behov av våra barn. Det är backigt i Gröndal, det enda som skulle passa oss är Sjöbjörnsvägen 70-74 men hittills har ingen velat byta med oss.

När vi nu hittar en bytespartner, sådant tar tid och energi, så får vi på en gång muntligen veta att vi inte kan få byta, vi kan söka en likvärdig lägenhet via vår turordning. Vår bytespartner är inte heller kvalificerad för byte till Gröndal, hon har för kort kötid. Förvånande eftersom hennes kötid var längre än vår. Förklaringen var att bytespartnern hade köat till en 1-2:a först, det var endast kön till en 3:a och större som räknades. En regel som inte dokumenterats skriftligen.

Här kommer fler regler som uthyrningsenheten muntligt förmedlar.

”Man får byta inom området” Stämmer inte alltid, en granne fick gå till hyresnämnden för att få byta till större lägenhet inom området.

”Har man kort kötid får man byta till önskad lägenhet.” Därför har vår bytespartner satt ut en annons att hon vill byta till en femma i Gröndal. Hennes kötid till Gröndal var ju för kort.

”Har den lägenhetstyp man önskar inte varit ledig under 6 månader får medlemmen byta” Ingen femma har varit ledig de senaste två åren, vilket skulle ge vår bytespartner en chans att få en femma i Gröndal.

Det finns alltså en uppsjö av regler som endast SKB:s uthyrningsenhet känner till, men inte vi medlemmar. Vi har skriftligen i två brev begärt att få dessa regler skickade till oss. Trots påminnelse via mail har vi inte fått svar.

Vi vände oss då till kvartersrådets ordförande för att få hjälp med att ta del av de regler SKB går efter.

Marknadsavdelningen har förankrat sitt arbetssätt genom att presentera sitt förslag till styrelsen 28 augusti 2009. Utgångspunkten är att medlemmar med kort kötid inte ska få ”en attraktiv lägenhet som kräver lång kötid.” Man går då före medlemmar med lång kötid.

 

Hur gör man då med medlemmar som vill byta lägenhet med varandra men kan via kön få en lägenhet i det område de vill byta till? De går då inte före i kön som SKB:s styrelse anser är fel. Här fick vår bytespartner, som kan få en lägenhet i Gröndal via turordning, veta att hela hennes kötid inte räckte i Gröndal, hon hade ju köat för en 1-2:a några år, dessa år togs då bort och kötiden ansågs då för kort för byte. Går det att byta lägenhet inom SKB?

Vi anser att

Hyreslagen skall gälla utan att alla ärenden måste gå till hyresnämnden.

Tydliga och nedskrivna regler förmedlas till medlemmarna så att vi och de i nuläget 284 medlemmarna som vill byta lägenhet får veta vad som gäller.

Rutiner hos SKB för att besvara brev och mail från medlemmarna bör förbättras.

 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Bytesrätten regleras i hyreslagen. Enligt hyreslagen 35 § finns det en möjlighet för hyresvärden att motsätta sig bytet om man kan erbjuda hyresgästen en alternativ lägenhet till byteslägenheten. Det är denna paragraf som ligger till grund för de avslag som görs av byten som sker mellan medlemmar där någon av parterna har möjlighet att söka och få en likvärdig lägenhet på sin kötid.

Regler om hur byten går till, vilka får byta lägenhet och går det att byta lägenhet finns beskrivna på hemsidan under rubriken ”Mitt boende/Hyresfrågor/Lägenhetsbyten”. Informationen kommer att vidareutvecklas.

SKBs stadgar och hyreslagens regler måste följas i uthyrningsärenden. Syftet med detta är att värna om föreningens turordningssystem. Årligen hanteras en mycket stor mängd hyresärenden och det är viktigt att handläggningen av dessa sker på ett korrekt sätt. Det finns inget egenintresse från SKBs uthyrningsenhet att neka vissa lägenhetsbytet utan tvärtom värna om föreningens lägenheter och använda samma regelverk för samtliga.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att  anse motionen besvarad

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade med acklamation i enlighet med styrelsens förslag

att anse motionen besvarad