Medlemsmöten i vår

2019-03-11 Föreningsnyheter

Under perioden 9 april till 2 maj genomförs ordinarie medlemsmöten för hyresmedlemmar och den 6 maj är det köande medlemmars medlemsmöte. ...

Nominera till förtroendeposter

2019-01-23 Föreningsnyheter

Alla medlemmar i SKB är välkomna att föreslå kandidater till uppdrag i SKBs styrelse, hyresutskott eller som föreningsrevisorer. Sista datum för att nominera kandidater är den 28 februari. ...

Köande fullmäktiges möte

2018-12-12 Föreningsnyheter

Det egna mötet för köande fullmäktige äger rum 22 januari. Detta är ett tillfälle att få komma i kontakt med andra köande fullmäktige och suppleanter för intressanta diskussioner i aktuella föreningsfrågor. ...

Höstens Vi i SKB är här

2018-10-31 Föreningsnyheter

Nu kommer höstnumret av vår medlemstidning Vi i SKB. Vi fortsätter att lyfta våra viktiga frågor, med bland annat en temadel om social hållbarhet och artiklar kopplade till våra kommande byggprojekt i Stockholmsregionen. ...

Fullmäktigedagen

2018-09-25 Föreningsnyheter

Datum: 24 november Alla fullmäktige och suppleanter i SKB bjuds in till fullmäktigedagen. Program och inbjudan skickas separat.