Välkommen att anmäla dig till köandes ordinarie medlemsmöte 2023!

På det årliga medlemsmötet väljer deltagarna de fullmäktigeledamöter som ska representera medlemmarna och föreningen. På mötet diskuteras även årets motioner och års- och hållbarhetsredovisningen gås igenom. I år ska även styrelsens förslag till stadgerevision tas upp.

Datum och tid: måndag den 8 maj 2023 kl 18.00.
Kaffe, dryck och wrap serveras från kl 17.30.

Lokal: ”New York” i World Trade Center på Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1.

Hitta hit: Närmaste tunnelbanestation är T-Centralen.

Så här anmäler du dig

Klicka här för att anmäla dig senast onsdag 3 maj!

Vid anmälan får du skriva in ditt medlemsnummer och mejladress. När du anmält dig får du en bekräftelse till den mejladressen.

Har du inte tillgång till dator kan du kontakta SKBs servicecenter på telefon 08-704 60 00, så hjälper de dig med anmälan.

Kom ihåg att ta med ditt medlemskort och id-handling.

Vill du närvara men har fått förhinder? Läs mer vid ”Om du inte själv kan delta” längst ner till på sidan.

Underlag till mötet

Klicka här för att komma till sidan där du finner års- och hållbarhetsredovisningen för 2022, motionshäftet för 2023 och övriga underlag.

Underlag finns även i begränsat antal i möteslokalen. Du kan även kontakta SKB:s servicecenter via mejl skb@skb.org eller telefon 08-704 60 00 så skickar de underlaget till dig.

Missa inte Johanna

Efter mötet blir det ett samtal med inredningsprofilen Johanna Hulander om de senaste trenderna inom inredning och trädgård. Johanna driver bland annat Inredningspodden, Sveriges största podcast om inredning, design och arkitektur. Här kan du lyssna på Inredningspodden.

SKB nu och framåt
SKBs vd Ingrid Gyllfors och fastighetsutvecklingschef Johan Jarding inleder med att berätta om var vi bygger nytt och annat som är på gång inom SKB – nu och framåt.

 

Dagordning

1. Val av ordförande

2. Val av protokollförare

3. Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet

4. Fråga om kallelse till mötet har skett i behörig ordning

5. Fastställande av dagordning

6. Val av fullmäktige och suppleanter till föreningsstämman intill dess 2025 års ordinarie föreningsstämma har hållits

7. Genomgång av årsredovisningen

8. Genomgång av styrelsens förslag till stadgerevision steg 1

9. Genomgång av motioner

10. Övriga frågor

11. Mötets avslutande

Om du inte själv kan delta

Vid medlemsmötet har varje medlem en röst. Medlemskapet ska styrkas genom medlemskort eller legitimation.

Enligt § 19 i SKBs stadgar har föräldrar rätt att företräda omyndiga barn som är medlemmar. Därutöver kan rösträtt genom ombud utövas av make/maka, sambo eller av barn som uppnått myndig ålder.

Om detta är aktuellt, meddela SKBs föreningskoordinator Erika B Wikström via mejl erika.bwikstrom@skb.org.