Till nyhetsarkivet

Kom med i arbetsgruppen!

Nu behöver vi deltagare till en arbetsgrupp för uppföljning av motion 7/2021 ”Coronapandemin och den demokratiska processen. Vad har vi lärt?” (av Birgitta Carlerhag, fullmäktige Täppan och Sten Mölleryd, hyresmedlem Täppan). Gruppen behöver kompletteras med både hyresmedlemmar och köande medlemmar!

Arbetsgruppen består av representanter för SKBs styrelse, tjänstemän, hyresmedlemmar och köande medlemmar. Det grundläggande arbetet är påbörjat och utöver någon enstaka uppdatering från oss via mejl, så behöver du delta på en halvdags workshop den 25 januari 2023 på förmiddagen (4 timmar). Vi ser gärna att du som hyresmedlem eller köande medlem då är på plats i Abrahamsberg.

Arbetet ska leda fram till en rapport som ska kunna diskuteras på medlemsmötena under våren. Missa inte tillfället att vara med och bidra till detta! Anmäl dig till ann-marie.bertilsdotter@skb.org och skriv Arbetsgrupp i ämnesraden.

Beroende på antalet intresseanmälningar kommer eventuellt ett urval behöva genomföras, så att önskad representation av medlemmar uppnås.

Här kan du läsa motion 7/2021.

Mejla ditt intresse redan idag – dock senast den 5 januari 2023!

2022-12-19