Till nyhetsarkivet

Köande fullmäktiges möte

Datum: 20 september

Vid detta möte träffas köande fullmäktige och suppleanter för att tillsammans diskutera aktuella föreningsfrågor.

Mer information om mötet kommer i SKBs kalendarium.