Kallelse till 2018 års ordinarie medlemsmöte för köande medlemmar

Datum och tid: måndag den 7 maj 2018 kl. 18.00. Kaffe och smörgås serveras från kl. 17.30.

Lokal: Citykonferensen-Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46.

Dagordning

  1. Val av ordförande
  2. Val av protokollförare
  3. Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet
  4. Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning
  5. Fastställande av dagordning
  6. Fyllnadsval av fullmäktige och suppleanter till föreningsstämman intill dess 2019 års ordinarie föreningsstämma har hållits.
  7. Genomgång av årsredovisningen
  8. Genomgång av motioner
  9. Övriga frågor

Anmälan:

Anmäl dig via länken www.skb.org/medlemsmote

Vid anmälan behöver du ange medlemsnummer och mejladress. När du har anmält dig får du en bekräftelse  till den mejladress du angivit. Om du inte har tillgång till dator kan du ringa föreningssekreterare Malin Senneby, 08-704 60 00.

Underlag till mötet

På SKBs webbplats hittar du digitala versioner av årsredovisningen för 2017 samt motionshäftet och häftet med frågor om styrelsens förvaltning av SKB. Du kan också beställa materialet i tryckt format genom att kontakta SKBs servicecenter via mejl skb@skb.org eller telefon 08-704 60 00 så skickar vi dem till dig.