Print This Page

Skriv ut denna sida »

Kronogården i Ursvik
SKBs projekt i den nya stadsdelen Ursvik innehåller 148 lägenheter i två kvarter, kvarteret Arrendatorn och kvarteret Kronogården.

De två kvarteren består av fyra huskroppar och har ritats av ETTELVA Arkitekter AB. Det ursprungliga förslaget har arbetats om i samarbete med NCC. 

SKBs kvarter i UrsvikHusen i kvarteret Arrendatorn är placerade runt en innergård. Huset i kvarteret Kronogården är ett lamellhus i fyra våningar. De fyra husen byggs intill varandra och skapar en stor grön gård mitten. Bostäderna får bland annat fasader av tegel som är ett hållbart material på flera sätt: tegel står emot väder och vind, kräver minimalt underhåll och jämnar ut kyla och värme, vilket ger bra inomhusklimat.

Energianvändningen blir högst 55 kWh per kvadratmeter och år. Det är närmare 40 procent lägre än vad byggreglerna för energianvändning kräver i denna del av Sverige. Något som gynnar både miljö och driftkostnader.

Utöver lägenheter innehåller kvarteret Arrendatorn även garage, lägenhetsförråd, tvättstuga, gemensamhets- och fastighetsskötarlokal samt carport och utvändig förrådsbyggnad. Cykelparkering ordnas i cykelrum och utomhus. Bilplatser erbjuds i garage (19 platser), carport (13 platser) och som markparkering (53 platser).

Om Ursvik
I Ursvik finns en närhet till naturen, med Igelbäckens naturreservat och Ursviks motionsgård in på knuten, men också en närhet till centrala Sundbyberg, Stockholms city och Kista. Ursvik byggs ut etappvis och beräknas vara klart 2025. Stadsdelen innehåller då drygt 6 000 bostäder.

En mix av småhus och flerbostadshus, egna hem, bostadsrätter, hyresrätter och inte att förglömma kooperativa hyresrätter, gör Ursvik till ett populärt bostadsområde, inte minst för många barnfamiljer.

Ursvik ska bli ett område där det är nära till det mesta som behövs i vardagen. Utöver bostäder ges även plats till butiker, kaféer, restauranger och annan service. Redan idag är det ett känt motions- och rekreationsområde. Kommunikationerna byggs ut allteftersom. Idag trafikerar bussar Ursvik. Längre fram kommer tvärbanans Kistagren att passera rakt genom området.

På ursvik.se hittar du mer information

Illustrationer Ursvik
Illustrationerna nedan är idéillustrationer. Utformningen kan ändras under projektets gång.

Hus 2 vid Långa torget i Ursvik
Hus 2 vid Långa torget i Ursvik

Hus 3 från nordost
Hus 3 från nordost

Hus 4 från norr Ursvik
Hus 4 från norr

Interiör Ursvik
Interiör

(Illustrationer: ETTELVA Arkitekter AB)

Fakta

Arkitekt: ETTELVA Arkitekter

Totalentreprenör:
NCC Construction Sverige AB

Byggstart: november 2014

Preliminär inflyttning:
maj 2016 till februari 2017

Antal lägenheter: 148 st

Peliminär lägenhetsfördelning:
1 rok, 1 lgh
2 rok, 66 lgh
3 rok, 38 lgh
4 rok, 37 lgh
5 rok, 5 lgh
6 rok, 1 lghSenast uppdaterad 2015-03-17