Print This Page

Skriv ut denna sida »

Sök bostad

För att kunna söka lediga lägenheter krävs att du loggar in som medlem.

Bli medlem och hitta din nya bostad

Du betalar 2 250 kr för ett medlemskap i SKB. Därav är 2 000 kr del av ett bosparande och 250 kr är årsavgiften i föreningen. Medlemskapet ger dig en plats i vår bostadskö. Din turordning räknas från den dag då dina pengar kommer in till SKB. SKB bekräftar nytt medlemskap inom cirka en månad från det att beloppet har betalats in. Några åldersgränser för medlemskap finns inte. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas utom mellan makar/sambos vid dödsfall eller skilsmässa.Ungdomsmedlemskap

Medlemmar under 18 år betalar endast halv årsavgift, d v s 125 kr per år, så kallat ungdomsmedlemskap. Året efter du fyllt 18 år övergår du till att betala full årsavgift.


Medlemsbevis

Medlemsbevis med bl a turordningsdatum, ekonomisk ställning och information om medlemsmöten samt avier för årsavgift och bospar får du i slutet av januari varje år.

Till toppenBosparande

För att behålla din turordning måste du spara 1 000 kr per år tills spargränsen 20 000 kr uppnåtts. Det årliga sparandet räknas samman med den del av bosparandet, 2 000 kr, som betalas vid inträdet.

Bosparbeloppet tillgodoräknas när du får en lägenhet och den s k upplåtelseinsatsen ska betalas. Läs mer om detta under "Att hyra lägenhet" nedan.

Du kan inte förbättra din turordning genom att bospara mer än
1 000 kr per år. Om du låter bli att bospara ett år, mister du ett års kötid. För dig som har en kötid från 1980 eller senare innebär ett års förlorad turordning att 2 0003 000 medlemmar kommer före dig i kön. Varje år förmedlar vi cirka 1 000 lediga lägenheter.

Om du går ur föreningen betalas ditt bosparande inklusive utdelning/ränta tillbaka i enlighet med föreningslagens bestämmelser.


Utdelning/ränta

Utdelning (insatsränta) lämnas på bosparandet. Som högst lämnas en utdelning beräknad på referensräntan minus tre procentenheter.


Förfallodagar årsavgift och bosparande
Årsavgift: 31 mars
Bosparande: 31 oktober
Till toppenSöka lägenhet

Du kan söka lägenhet hos SKB på två sätt:
Hemsidan: Under Sök bostad/Lediga lägenheter presenteras alla våra lediga lägenheter.
Talsvar: Med tonvalstelefon får du information om lediga lägenheter genom att ringa 08-704 18 90.

De lediga lägenheterna ligger ute från onsdag kl 08.00 till tisdag följande vecka kl 12.00.Kötider

Bakgrund
Antalet medlemmar var 84 544 vid årsskiftet 2014/2015. Sedan slutet av 1970-talet har medlemsantalet ökat med drygt 70 000. Under motsvarande period har antalet nyproducerade lägenheter ökat med knappt 3 000. De senaste åren har i genomsnitt drygt 1 000 lägenheter per år blivit lediga för uthyrning.

Kötider idag
Kötiderna för lediga lägenheter påverkas av läge, hyra, storlek och standard.

Kötiderna är för närvarande:
Under "Våra områden" kan du se kötiderna för de senast uthyrda lägenheterna i varje kvarter samt ett diagram som visar snittkötider för de olika lägenhetsstorlekarna. För mer exakta kötider se "Köhistorik" under "Sök bostad" (inlogogning krävs).

Till toppen


Att hyra lägenhet

SKB hyr ut lägenheter till sina medlemmar för permanent boende, se § 2 i SKBs stadgar. Kommer du i tur för att teckna kontrakt på en lägenhet ska du ha den för ditt permanenta boende. Har du hyresavtal hos en annan hyresvärd ska du vid kontraktstecknandet uppvisa en bekräftelse på att det avtalet är uppsagt. Har du en bostadsrätt eller villa ska den som huvudregel avyttras.

Upplåtelseinsats
När du får en lägenhet hos SKB och ska teckna hyreskontrakt måste du komplettera bosparandet upp till 20 000 kr samt betala en upplåtelseinsats. Bosparbeloppet tillgodoräknas vid betalning av upplåtelseinsatsen.


Upplåtelseinsatsen i det äldre beståndet, byggt före år 2000, är för närvarande 540 kr/kvm lägenhetsyta. Bosparandet på 20 000 kr ingår. För lägenheter som produceras/förvärvas från och med år 2000 kan insatsen uppgå till högst 10 procent av det aktuella projektets produktionskostnad.

Turordning
Du behåller din turordning även sedan du fått en lägenhet hos SKB.

Byten med lägenheter utanför SKBs bestånd kan göras med tillämpning av hyreslagens bestämmelser om lägenhetsbyten. Vid sådana byten förlorar du din turordning.

Hyror och underhåll
SKBs hyror är i dag jämförbara med hyrorna hos andra hyresvärdar. I hyran ingår en hemförsäkring samt årsavgiften i SKB.

Det är vi inom föreningen som själva bestämmer hyrorna. Det sker i s k hyressamråd mellan styrelsen och ett särskilt hyresutskott. Både styrelsen och hyresutskottet består av boende och köande medlemmar, som har utsetts av föreningsstämman.

Som boende hos SKB ansvarar du själv för målning och tapetsering i lägenheten, antingen via lägenhetsfonden eller med egna medel.

Golv, byte av vitvaror och sanitetsporslin svarar föreningen för liksom det gemensamma underhållet, t ex trapphusmålning och fönsterrenovering.

Till toppen


Kötider i framtiden
Möjligheten att i framtiden erhålla en lägenhet inom SKB påverkas av flera faktorer, bland annat tillgången på ledig mark att bygga på, mark- och byggpriser, bostadsbristen i Stor-Stockholm m m.

SKB har ett stort antal unga medlemmar (knappt 32 procent under 18 år). När dessa når vuxen ålder och söker lägenhet kommer kötiderna att förlängas ytterligare.

Som situationen ser ut idag kan SKB inte garantera att samtliga medlemmar erbjuds en lägenhet i framtiden.


Medlemslogin!
Medlemsnr:

(ÅÅMMDDnnnn)

PIN-kod:
Vill du bli medlem?
Vem som helst kan bli medlem i SKB. Registrera dig nedan. 
Senast uppdaterad 2015-03-30