Print This Page

Skriv ut denna sida »

Kontakt


Stockholms Kooperativa Bostadsförening
Box 850, 161 24 BROMMA
Besöksadress: Drottningholmsvägen 320
Fax 08-704 60 66

Växel/reception:
08-704 60 00


SKBs öppettider:
September
april kl 8.0016.45
Maj
augusti kl 8.0016.00
Fredagar hela året kl 8.00
16.00

Öppettider vid helgdagar:

Höst och vinter

Alla helgons dag
30 oktober stängt

Julafton
23 december kl. 8-12
24 & 25 december stängt

Nyår
31 december stängt
1 januari stängt
E-post

SKB: skb@skb.org

Uthyrningsenheten: uthyrningen@skb.org

Medlemsservice: medlemsservice@skb.org

SKBs styrelse: styrelsen@skb.org

Valberedningen: valberedningen@skb.org

Hyresutskottet: hyresutskottet@skb.org

SKBs medarbetare:
fornamn.efternamn@skb.org

__________________________________

Kontaktuppgifter till SKBs
bostadsförvaltning
I denna pdf hittar du bland annat information om vem som är bostadsförvaltare i just ditt kvarter.

SKBs bostadsförvaltning 2015 (PDF) »
Uthyrningsenheten (via växel/reception)
08-704 60 00
Besökstid mån–fre 9.00–12.00
Medlemsservice
08-704 60 20
Skadedjursbekämpning
Skadedjur i fastigheten anmäls till Anticimex, telefon 0771-401 100. www.anticimex.com

Övrigt

Störningar på dina tv-kanaler?
Kontakta ComHem kundservice, telefon 0771-55 00 00 eller www.comhem.se

Fel på bredbandsuppkopplingen?

Kontakta din bredbandsleverantör

Synpunkter på www.skb.org?
Skicka ett mejl till webmaster@skb.org

SKBs plusgirokonton

496 30 02-3
För årsavgift och bospar

57 37 85-3
För nya medlemmar, för årsavgift och bospar om avi saknas samt för komplettering av totalinsatsen

92 72 00-6
För hyresinbetalningar


Lediga lägenheter

(Talsvar), endast för medlemmar
Telefon 08-704 18 90


Felanmälan

Telefon 08-704 60 60

Telefontid
mån–fre 7.30–11.00, 12.00–15.30

Övriga tider

Endast vid fel som kräver omedelbart ingripande. Telefon 08-704 60 60.
Observera
att vid utryckningar gällande fel som ej är akuta och fel som du som hyresmedlem själv är ansvarig för, kommer utryckningen att debiteras dig.

Boende medlemmar kan göra felanmälan på hemsidan via denna länk.
Senast uppdaterad 2015-09-07