Till nyhetsarkivet

God Jul och Gott Nytt År

Vårt första år, på vårt andra sekel har avslutats. Vi summerar ett fantastiskt år där SKB har varit en aktiv bostads- och samhällsbyggare med ett stort mått av grönt ansvar, där vår ekonomi är i balans, vårt medlemsantal ökat och vi med framgång bidragit till en växande Stockholmsregion.

Vi har renoverat fina, äldre kvarter, påbörjat byggnationen av en energismart bostadsfastighet i Bromma och fortsatt byggnationen av kvarteret Basaren på Kungsholmen. Och glädjande gav Stockholms stad oss nyligen en ny markanvisning för drygt 100 lägenheter i Hagastaden på Norrmalm.

Under året har vi också öppnat ett servicecenter, fått utmärkelser för vår förvaltning, uppdaterat vårt varumärke och tagit fram en ny vision.

SKB har i olika sammanhang börjat synas och höras mer i aktuella bostadsfrågor. Vi var med i Almedalen, vi deltar i olika bostadsseminarier och lyfter frågor som är viktiga i utvecklingen av regionen.

Vi fortsätter att utveckla vårt hållbarhetsarbete och i slutet av året fick vi ett unikt lån från Europeiska Investeringsbanken (EIB) som ska användas till framtida, miljöklassade nyproduktionsprojekt. Vi har även inlett ett samarbete med Läxhjälpen och ser fram mot fortsättningen.

I ett sekel har SKB nu byggt och förvaltat bostäder i en växande Stockholmsregion, och det ska vi fortsätta med. Alltid med löftet att skapa rum för gott och alla.

Till jul fortsätter vi också att stödja Stockholms Stadsmissions arbete för att göra Stockholm till en mänskligare stad. Läs mer om deras arbete.

Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Eva Nordström, vd, tillsammans med alla medarbetare på SKB