Till nyhetsarkivet

God jul och gott nytt år

Vi avslutar ett år präglat av utveckling och förnyelse och vill rikta ett stort tack till alla er som varit med. SKB har med framgång fortsatt bygga och förvalta bostäder i den växande Stockholmsregionen. 2018 var året då vi åter blev Sveriges bästa förvaltare och för första gången tog klivet utanför Stockholms län och skrev en avsiktsförklaring med Uppsala kommun om att bygga upp till 600 kooperativa hyresrätter.

Förutom Uppsala, fick vi en markanvisning i Björkhagen av Stockholms stad och under hösten startade vi projekteringen av bostäder i Uppsala, Bromma och Hagastaden.

Två spadtag togs, ett på Årstafältet och ett annat i Bromma där energismarta bostäder blir inflyttningsklara redan 2019. Vi färdigställde kvarteret Basaren på Hantverkargatan i centrala Stockholm och den moderna fastigheten ses redan som ett nytt landmärke på Kungsholmen.

SKB är i grunden en ekonomisk och socialt hållbar verksamhet och vi är också starka på miljöförbättringar. Året har bland annat inneburit sänkt energiförbrukning samt installation av ännu fler laddplatser för elbilar, som beräknas minska koldioxidutsläppen med cirka 110 000 kilo per år. Att tillsammans med andra bostadsföretag anta SABO:s klimatinitiativ var ett självklart beslut, som medför att vi ska vara fossilfria senast år 2030 och ha minskat vår energiförbrukning med 30%.

SKB har kunnat synas och höras i olika sammanhang i aktuella bostadsfrågor. Vi har debatterat bostads- och föreningsfrågor i Almedalen, i Uppsala och på tidningarnas debattsidor.

Samarbetet med Läxhjälpen går vidare och till jul fortsätter vi också att stödja Stockholms Stadsmissions arbete för barn och familjer i utsatthet. Läs gärna mer om deras arbete.

Nu knyter vi ihop ett år av aktivt bostads- och samhällsbyggande med en stark inriktning mot hållbarhet, där vår ekonomi är i balans och där vårt medlemsantal fortsätter att öka.

Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Eva Nordström, vd, tillsammans med SKBs medarbetare

Vi stödjer Stockholms Stadsmissions arbete för barnfamiljer i utsatthet.

2018-12-19