Till nyhetsarkivet

Föreningsstämma

Lördagen den 28 november kommer SKB att hålla extra föreningsstämma

Förslag till stadgeändring kan du läsa i detta underlag.