Till nyhetsarkivet

Arbete med värmesystemet

Till: Hyresgäster i kv. Markpundet, Besmansvägen 3–33, Fredrikslundsvägen 2, 6–8,
Datum: Från 24 08 05 – Till 25 05 09, Tid: Från 07 – Till 17, vardagar.

SKB att ska utföra underhållsarbeten med värmesystemet, arbetet kommer bl.a ske i era lägenheter, källaren, förråd och lokaler. SKB har gett entreprenören Rörobjekt AB i
uppdrag att utföra rörarbetet.

Arbetet består av att byta radiatorventiler och alla injusteringventiler, renspola och injustera hela värmesystemet.

Efter avslutat rörarbete enligt ovan kommer en period då värmesystemet skall trimmas in, då kommer det att utföras en temperaturkontroll, vilket kommer att ske under
vintern. Då är det viktigt att ni har alla era frisklufts ventiler/fönster ventiler öppna, om ni är osäkra på vad det är, så kontakta er fastighetsskötare, så kan han visa.

Först efter vintern dvs från 1 april kommer nya radiatorvred (Termostatvred/handrattar) till radiatorerna (”Elementen”) att monteras. Anledningen till detta är att entreprenören skall hinna med att trimma in värmesystemet och SKB ska kunna följa upp utfallet av deras arbete.

Arbetet med bytet av radiatorventilerna, kan skada färgen på rören vid radiatorventilen. Om ni upptäcker en skada på färgen, så gör en felanmälan till SKB, SKB kommer att
samla dessa felanmälningar på hög, så att alla eventuella skador kan avhjälpas vid ett och samma tillfälle.

Det kommer att bli ett flertal besök hos er vid flertalet tillfällen, det är mycket viktigt att Entreprenören får tillträde när det aviseras, annars resulterar det till extra kostnader.

Planerad ordinarie besök
 Byte av radiatorventiler
 Injustering och avluftning av radiatorer
 Renspolning av radiatorer (värmesystem)
 Temperaturkontroll i alla rum
 Trimning av radiatorer, där det behövs.

Mer detaljerad information om arbetena kommer att tillhandahållas av entreprenören. Arbetena är planerade att genomföras under angiven tid. Entreprenören kommer att
avisera tillträde till er lägenhet i era brevlådor, allt eftersom arbetet fortgår.

Samtlig personal kommer att bära kläder med företagslogga och legitimation av typen ID06 synligt för er trygghet.

Rörobjekt AB kontaktperson är:
Marcus Hellström
marcus@rorobjekt.se
08 – 684 447 11

Vi ber om överseende för de eventuella besvär som kan uppstå i samband med detta.

 

Vänliga hälsningar
Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)

Kjell Lundqvist
kjell.lundqvist@skb.org
08-7046152
Tidplan för arbeten