Till nyhetsarkivet

26 oktober – Möte för köande fullmäktige

Vid detta möte träffas köande fullmäktige och suppleanter för att tillsammans diskutera aktuella föreningsfrågor. Inbjudan skickas under slutet av september.


Från mitten av oktober till mitten av november har kvartersråden och SKBs förvaltning budgetmöten där kommande års planerade underhåll i respektive kvarter diskuteras.